How to Write 19 in Marathi In Words | 19 कसे लिहावे ?

मराठी शब्दांत 19 लिहिण्यात तुम्ही कधी अडकला आहात का? असं नाही आपण सर्व मराठी [Marathi] संख्या कसे लिहावे हे विसरतो पण आपल्याला 1 ते 100 मधील जवळपास सर्व संख्या मराठीत लिहिता [Write] येतात. पण अशा तुरळकच संख्या असतात त्या या तुम्हाला शब्दांत लिहिताना शक्यतो अडचण आली असेल.

बऱ्याच विद्यार्थ्यांना/ लोकांना अंक संख्याच्या स्वरुपात लिहिताना अडचण येत नाही परंतु जेव्हा संख्या शब्दांत लिहिण्यात अडचण निर्माण होते मग संख्या ही बँक मधील चेक वर लिहिण्यात असेल किंवा मग दुसऱ्या ठिकाणी.

आणि जर तुम्हालापण 19 मराठी शब्दांत कसे लिहावे ? हे जाणुन घ्यायचे असेल तर तुम्हाला ही पोस्ट नक्की मदत करेल.

How to Write 19 in Marathi In Words


19 मराठी शब्दांमध्ये कसे लिहिले जाते ?

19: एकोणीस

काही संख्यांची शब्दाची यादी


9 नऊ
1900एक हजार नऊशे
1988एक हजार नऊशे अठ्ठ्याऐंशी
1990एक हजार
1950एक हजार नऊशे पन्नास
191000एक लाख एक्काण्णव हजार
19700एकोणीस हजार सातशे
19एकोणीस
19500एकोणीस हजार पाचशे
19900एकोणीस हजार नऊशे

आणखी वाचा

1. AFMC Information In Marathi | AFMC म्हणजे काय ?

2. Unicorn Information In Marathi [Startup] | Unicorn म्हणजे काय ?

3 .90000 in Marathi Words | 90000 मराठी मध्ये कसे लिहावे ?

शेवटचे शब्द


आम्ही तुम्हाला या पोस्ट मधून, How to Write 19 in Marathi In Words हे सांगितले. त्याचबरोबर काही संख्या मराठी शब्दांत कसे तुम्ही लिहिता त्याची यादी दिली त्यामध्ये 9,1900, 1988,19900 अशा संख्या आम्ही समाविष्ट केले आहेत.

Leave a Comment