About Us

नमस्कार वाचकांनो !

वाचकांनो आमच्या या साइटवर तुमचे स्वागत आहे. आमची साईट मराठी स्टॅंडर्ड ही वाचकांना विविध क्षेत्रातील शैक्षणिक माहिती उपलब्ध करून देतेे. त्यामध्ये सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादी विषयावरील माहिती आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत. आमच्या या साईट द्वारे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील माहिती देणे मुख्य हेतू आहे.

ई-मेल :contact@marathistandard.com